Husets historie


Cascina Gentile – det vennlige huset er et tradisjonelt italiensk mur- og steinhus fra slutten av 1800-tallet. Historien sitter bokstavelig talt i vegger, gulv og tak. Hvis veggene kunne tale, så ville de gitt oss en fortelling om italienske hverdager, festdager, lidenskap og utfordringer. Det er nesten så man kan høre latter og rop fra vinhøsten, lekende barn og lyden fra steinhoggerne. Hver eneste stein er lagt møysommelig slik at huset kan stå til evig tid. Vi har latt den gamle steinen være synlig flere steder både på innsiden og på utsiden. Lyssetting og innredning forsterker steinenes skyggevirkning og gjestenes fantasi, og både en historisk og en tidløs stemning skapes.

image

Fra 1980-tallet stod huset lenge tomt og var ganske forfallent. På tomten nedenfor huset ble det plantet en frukthage der det tidligere var vinmark. For ca tyve år siden ble vedlikeholdet av frukthagen avsluttet. Nå er dette området et nesten ufremkommelig villnis der det innimellom trær, kratt og bjørnebær dukker opp plommer, epler, fiken og andre frukttrær. En spennende mulighet!

cropped-cropped-spiring.jpg

På oversiden av huset ser man ruinene av et gammelt hus. Tidligere hang dette sammen med vårt, men her har forfallet kommet langt. Til sammen har disse husene hatt en betydelig størrelse. Mange mennesker må ha bodd her, levd sine liv og gått inn i historien. Et spennende prosjekt vil det være å grave i denne historien. Du skal ikke se bort fra at denne lille fortellingen om husets historie etterhvert får adskillige kapitler!

IMG_2772